Vinhome-central-park

MẶT BẰNG TỔNG THỂ VINHOME CENTRAL PARK

Nhằm giúp khách hàng tra cứu thông tin về dự án Vinhome Central Park dễ dàng hơn, Hazihome tạo ra chuyên mục tổng hợp mặt bằng Vinhome Central Park này nhằm giúp khách hàng có thể tự tìm hiểu tổng quan dự án, mặt bằng phân khu của 17 tòa tháp trong dự án.

Ngoài ra, đây là bảng giá thuê căn hộ Vinhome Central Park, quý khách có thể tham khảo: Giá thuê Vinhome

Mặt bằng tổng thể Vinhome Central Park:

mặt bằng tổng thể Vinhome Central Park
mặt bằng Vinhome
vị trí vinhomes central park
vị trí vinhomes central park

Phân khu Central

mặt bằng tổng thể central 1

mặt bằng tổng thể Central 2

mặt bằng tổng thể cenral 3

Phân khu Park

mặt bằng tổng thể park 1

mặt bằng tổng thể park 2

mặt bằng tổng thể park 3

mặt bằng tổng thể park 4

mặt bằng tổng thể park 5

mặt bằng tổng thể park 6

mặt bằng tổng thể Park 7

Phân khu Landmark

mặt bằng tổng thể landmark 2 landmark 3

mặt bằng tổng thể landmark 4, landmark 5

mặt bằng tổng thể landmark 6

  • LANDMARK PLUS

mặt bằng tổng thể landmark plus

  • LANDMARK 81

mặt bằng tổng thể landmark 81

Shopping Cart